Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen 2024 afholdes onsdag den 28. februar kl. 19 i mødelokalerne Smedelundsgade 20 (indgang gennem gården).

Både frivillige og medlemmer er velkomne. Dog har kun medlemmer stemmeret. Dagorden ifølge vedtægterne.

Traditionen tro byder vi på kaffe og hjemmelavet lagkage.

Bestyrelsen