Integrationsgruppen

2021: Poul Erik Bech Fonden har doneret kr. 45.000 til en ny sommerlejr i 2022.
2021: Udflugt til Sagnlandet – at sejle i en robåd, det er noget af en udfordring!
2021: Fantastisk ferielejr i Frederiksværk for 13 familier med 38 børn.

 

Røde Kors Holbæk har en særlig gruppe af frivillige, som tilbyder støtte til flygtninge i Holbæk Kommune. Da der ikke kommer ret mange nye flygtninge, er det typisk flygtninge, som har boet her i flere år og har brug for medmenneskelig støtte.

Vi har disse aktiviteter:

Venner viser vej

Her kobler vi en flygtning (og dennes familie) sammen med en frivillig dansker / dansk familie. Det udvikler sig oftest til et spændende møde mellem kulturer og livsformer; et møde, som er meget givende for såvel flygtning som frivillig.

Lektiecafe i Bjergmarken

I sommeren 2020 åbnede vi en lektiecafe for både børn og voksne. Det skete efter henvendelse fra 3-4 mødre, som spurgte, om ikke Røde Kors kunne hjælpe. De gik på VUC og havde selv brug for hjælp til lektier, og de var ikke i stand til at hjælpe deres børn. Cafeen er meget efterspurgt og har desværre været lukket i en periode pga. corona, men er nu åben igen.

Vejledning

Vi har i flere år haft vejledning på den lokale sprogskole. Her hjalp vi med alt muligt. Det var f.eks. at forstå breve fra det offentlige, befordringsfradrag, børnetilskud, friplads, hjælp til at søge forlænget opholdstilladelse, afdragsordninger, telefonabonnementer og meget andet. Meget kunne vi hjælpe med, men nogen ting måtte vi henvise til andre, det er f.eks. familiesammenføring.

Denne aktivitet har ligget stille i over et år, men der er fortsat brug for vejledning, da de fleste flygtninge ikke går på sprogskole, men i stedet arbejder eller studerer, skal tilbuddet ligge et andet sted og i et andet tidsrum. Det er planen at starte op, når coronaen tillader det.

Udflugter og ferier for børnefamilier

Vi søger løbende penge til forskellige aktiviteter, og i 2020 var 39 personer i Sommerland Sjælland, 6 familier var på endagsudflugt med deres frivillige, 100 børn og voksne var i biografen, 2 familier var på ferie med deres frivillige, 2 børn var på sommerlejr og 12 familier fik hjælp til kontingent til en fritidsaktivitet og/eller sportstøj.

Det betyder din hjælp som frivillig:

Du kan være med til at få en flygtning til at føle sig tilpas i det danske samfund. Selv om man har boet her i landet i flere år, kan det være svært at forstå en anderledes kultur end den, man er vokset op med. Vores digitaliserede samfund giver også mange udfordringer.

Ingen – heller ikke danske frivillige – ved alting, men som frivillig i Røde Kors er der en stor organisation bag, som er parat til at hjælpe og sparre.

Bliv frivillig

Kontakt Helle Munk Nielsen på 21 42 81 17 eller på holbaek.al.integration@rodekors.dk