Bestyrelsen

BESTYRELSEN FOR RØDE KORS HOLBÆK

Bestyrelsen for Røde Kors Holbæk vælges på den årlige generalforsamling inden udgangen af februar måned.

Bestyrelsen vælges af og blandt Røde Kors Holbæk afdelingens medlemmer og er for tiden sammensat således:

Formand: Jens Kronborg – 5217 5706 – jekron@rodekors.dk

Kasserer: Vakant

Næstformand: Michael Rasmussen  – 2019 7680 – michaelrodekors@outlook.dk

Sekretær: Thorsten Christensen – 4047 4001 – act@post11.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Helle Munk Nielsen – 2142 8117 – holbaek.al.integration@rodekors.dk

Søren Seitzberg – 4242 8096 – seitzberg@mail.tele.dk

Dorthe Leitner Rasmussen – 40 26 48 08 – dorras@rodekors.dk

Revisorer:

Søren With – 4070 2377 – swp@tuseby.dk

Frank Petersen – 2192 4189 – frpe@post.dbunet.dk

Bestyrelsessuppleanter:

Kate Felby – 2962 8598 – katefelby@mail.dk

Bente Pedersen – bentecp@live.dk

Revisorsuppleant:

Flemming Nybro Sørensen – 2119 8989 – fns@nvsvuc.dk