Kontaktpersoner for ukrainske flygtninge

FRIVILLIGE, der vil være KONTAKTPERSONER for UKRAINSKE FLYGTNINGE.

Vi søger frivillige, der vil være kontaktpersoner for ukrainske flygtninge.

Da krigen i Ukraine desværre trækker ud, er der nu mange af de flygtninge, vi har i Holbæk kommune, der ønsker en dansk kontaktperson/familie.

Der er familier, enlige mødre samt enlige. De har alle et ønske om at lære mere dansk. Nogle har lært lidt dansk, men en del taler kun ukrainsk og russisk.

Alle er naturligvis berørt af den situation, de er i. Nogle har voldsomme oplevelser med sig, som påvirker dem, og nogle har mænd/fædre eller anden familie i Ukraine.

Har du/I mod på opgaven, så kontakt Jens Kronborg på 5217 5706 eller mail jekron@rodekors.dk