Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen 2022 afholdes onsdag den 23. februar kl. 19 i mødelokalerne
Smedelundsgade 20 (indgang gennem gården). Både frivillige og medlemmer er velkomne. Dog har kun medlemmer stemmeret. Dagorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vil Lene Floris fra Holbæk Art fortælle om kunstværkerne på Holbæks gavle og mure, der vil blive vist på væggen i vores mødelokale!

Traditionen tro byder vi på kaffe og hjemmelavet lagkage.

Bestyrelsen