Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Hermed indkaldes til generalforsamling i afdelingen: onsdag den 28. april kl. 19

På grund af de restriktioner der er i forbindelse med Coronasituationen, så afholdes generalforsamlingen digitalt.

For at kunne deltage skal du tilmelde dig på denne mailadresse :  katefelby@mail.dk  med navn, mail og også gerne telefonnummer. Tilmelding senest 20. april

Du vil senere modtage en mail med et link, som skal benyttes til den digitale generalforsamling.

Beretning om arbejdet i Røde Kors Holbæk og årsregnskabet ligger på vores hjemmeside: www.holbaek.drk.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om afdelingens virksomhed
  4. Fremlæggelse af der reviderede regnskab til godkendelse
  5. Afdelingen fremtidige virksomhed
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg

a     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

På valg er:

Thorsten Christensen

Karin Nielsen

Tove Fisker

Alle modtager gerne genvalg

b     2 suppleanter for 1 år

       På valg er Bente Winther og Jens Kronborg

Begge modtager gerne genvalg

d     2 revisorer for 1 år

På valg er Søren With og Ester Voldby

Søren With modtager gerne genvalg

e    1 revisorsuppleant

På valg er Gert Palle Andersen, som gerne modtager genvalg

  1. Eventuelt

På bestyrelsens vegne/ Kate Felby

 

Beretning om år 2020, Røde Kors Holbæk

Hvis alt havde været normalt, ville Røde Kors have inviteret til generalforsamling den 24. februar. Det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre med et forsamlingsforbud om forsamlinger mere end 5.

I første omgang valgte vi at udskyde generalforsamlingen til senere på foråret i håb om, at forsamlingsforbuddet blev hæver, så det var muligt at vi kunne mødes fysisk, som vi plejer. Det har vi nu opgivet at vente på, så nu har vi overgivet os til den nye teknik og holder den online.

Jeg har valgt at koncentrere beretningen om, hvordan Røde Kors i Holbæk generelt har klaret sig gennem coronatiden, og give et overblik over, hvordan de enkelte aktiviteter har klaret sig.

Nedlukningen den 11 marts kom som en stor overraskelse!

Lige som alle andre var vi nok ikke helt klar over, hvor alvorlig situationen var. Den første del af året var forløbet helt som vanligt, og vi havde haft fint salg i butikken. Alligevel blev vi ret hurtigt bekymrede for økonomien. Lige inden nedlukningen havde vi, helt efter reglerne indbetalt vores bidrag fra regnskabsåret 2019 til Landsforeningen, dvs. 34% af vores overskud og vores overskydende driftsformue, i alt godt 500.000 så vi begyndte ret hurtigt at kunne se bunden af kassen!

På det tidspunkt vidste vi jo ikke, hvor længe nedlukningen ville vare, vi ville kunne klare os et par måneder, hvis vi kun så på de helt faste udgifter.

Samtidig lukkede alle vores sociale aktiviteter ned, men vi holdt stadig telefonisk kontakt fx i besøgstjenesten.

Da genåbningen kom sidst i april var vi lettede!

Butikken var rengjort og afsprittet, vi havde trods besvær købt sprit i mængder, vi havde opsat plexiglas foran disken og vi havde købt mundbind og visirer.

Det store flertal af butiksfrivillige var parate til at begynde igen, så vi kunne starte med fuld åbningstid og et forrygende salg i de første par uger!

Nu, hvor der igen kom penge i kassen kunne vi også betale for de 15 feriebørn, vi, som i tidligere år, havde tilmeldt URKs ferielejre. Der var stadig usikkerhed om børnene kunne få en fuld ferieuge, eller om afstandskravene ville betyde færre dage til de enkelte børn. Heldigvis var coronaen så meget under kontrol i juli måned, at lejrene kunne gennemføres normalt.

Det gik mindre godt for vores Vanggruppe. Hen over sommeren besluttede vi at lægge gruppen i dvale. Ideen med gruppen var at hjælpe beboerne i Vangkvarteret til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og på den måde hjælpe til med at få slettet boligområdet fra ghettolisten. Vores beskedne mål var fra starten at 5 i arbejde var en succes, og det lykkedes os at hjælpe 7 beboere i uddannelse eller arbejde.  Efterhånden blev det tiltagende svært for os at få kontakt til vores målgruppe, og da jobcentret trods faste kontortider i boligområdet, heller ikke kunne få den ønskede kontakt, besluttede vi at lægge gruppen i dvale.

Herefter kunne vi begynde at bekymre os, om vi kunne gennemføre den store landsindsamling i oktober. Vi havde bestilt materialer i juni, både handsker, mundbind og sprit, og vi var fast besluttede på, at kunne vi gøre det forsvarligt, så ville vi gennemføre det.

I august meldte Danske Bank, at de ikke kunne hjælpe os med optællingen på dagen, på grund af bankens regler om, hvor mange, der måtte være i lokalet, men vi kunne komme og få optalt det samlede beløb næste dag.

Vi havde lidt færre indsamlere end de foregående år, men dog en stor flok, som skulle hente indsamlingsmateriale, men da man kunne afhente materialet både fredag, lørdag og søndag lykkedes det at sende indsamlerne af sted under iagttagelse af alle afstandsregler.

Bøtterne blev afleveret udendørs, og næste dag slæbte vi mange kilo penge ned i banken til optælling.

Resultatet blev ca.  88.000 mod lidt over 100.000 i 2019 og det var vi ret stolte af!

Vi havde 64 færre indsamlere og havde 42 færre ubesatte ruter, så der blev samlet rigtigt meget ind pr. indsamler.

For vores sociale aktiviteter har det været et svært år.

Nørklerne har ikke kunnet mødes siden før den 11 marts. Aktivitetslederen har kunnet levere garn, men det sociale samvær har været savnet.

Patientstøtterne lukkede i marts. De begyndte igen i august, men med de stigende smittetal i efteråret valgte en del at holde pause, og først i december lukkede aktiviteten igen.

Besøgstjenesten måtte selvfølgelig også gå på vågeblus i marts, men de frivillige holdt kontakten pr. telefon.

Hen over sommeren genoptog flere kontakten under iagttagelse af alle sikkerhedsforanstaltninger, og det lykkedes også at etablere flere nye aftaler. B.la. lykkedes det os at lave vores første digitale venskab mellem en ung pige og en Røde Kors frivillig, der er bosat i England!

Integrationsgruppen er den af vores sociale aktiviteter, som har haft mest travlt! Her lukkede man selvfølgelig for de personlige kontakter i marts, men sidst på foråret lykkedes det at opbygge en lektiecafe i nogle lokaler i Bjergmarken.  Da socialministeriet lukkede op for puljer til oplevelser for de familier,som integrationsgruppen hjælper, var Helle hurtigt ude og fik i alt ca. 20.000 kr. som rakte til, at 39 familier var i Sommerland, 7 familier var på dagture og 2 familier har været på en lille ferie.

Førstehjælp

Ja, her er historien lidt den samme!

Aktiviteten lukkede i marts, og kom først i gang igen i august. Alligevel lykkedes det i året sidste 5 måneder at gennemføre så mange kurser, at indtjeningen kom på over halvdelen af det budgetterede.

Året sluttede for os den 23. december, hvor hele landet lukkede igen, og dermed har jeg også nået slutningen på beretningen.

Det reviderede regnskab for 2020 følger med linket til den digitale generalforsamling.