Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

I 2020 var det den 19. februar.