Bestyrelsen

BESTYRELSEN FOR RØDE KORS HOLBÆK

Bestyrelsen for Røde Kors Holbæk vælges på den årlige generalforsamling inden udgangen af februar måned.

Bestyrelsen vælges af og blandt Røde Kors Holbæk afdelingens medlemmer og er for tiden sammensat således:

Formand: Jens Kronborg – 5217 5706 – jens.kronborg.52@gmail.com

Kasserer: Flemming Christensen – 3131 3044 – fcrodekors@erland-christensen.dk

Næstformand: Michael Rasmussen  – 2019 7680 – michaelrodekors@outlook.dk

Sekretær: Thorsten Christensen – 4047 4001 – act@post11.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Jette Paibjerg – 2443 2865 – paibjerg@mail.tele.dk

Helle Munk Nielsen – 2142 8117 – holbaek.al.integration@rodekors.dk

Niels Holte – 2162 0616 – holte@nhkurser.dk

Revisorer:

Søren With – 4070 2377 – swp@tuseby.dk

Frank Petersen – 5943 6889 – frpe@post.dbunet.dk

Bestyrelsessuppleanter:

Kate Felby – 2962 8598 – katefelby@mail.dk

Søren Seitzberg – 4242 8096 – seitzberg@mail.tele.dk

Revisorsuppleant:

Flemming Nybro Sørensen – 2119 8989 – fns@nvsvuc.dk