Bestyrelsen

BESTYRELSEN FOR RØDE KORS HOLBÆK

Bestyrelsen for Røde Kors Holbæk vælges på den årlige generalforsamling inden udgangen af februar måned.
Bestyrelsen vælges af og blandt Røde Kors Holbæk afdelingens medlemmer og er for tiden sammensat således:

Formand: Kate Felby – Tlf.: 2962 8598 – Mail: katefelby@mail.dk
Kasserer: Flemming Christensen – Tlf.: 3131 3044 – Mail: fcrodekors@erland-christensen.dk

Næstformand: Jens Kronborg – Tlf.: 5217 5706 – Mail: jens.kronborg.52@gmail.com

Sekretær: Thorsten Christensen – Tlf.: 4047 4001 – Mail: act@post11.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Jette Paibjerg – Tlf.: 2443 2865 – Mail: paibjerg@mail.tele.dk

Tove Fisker  – Tlf.: 5943 8220  – Mail: tove.fisker@adr.dk

Helle Munk Nielsen – Tlf.: 2142 8117 – Mail: holbaek.al.integration@rodekors.dk

Revisorer:

Søren With – Tlf.: 4070 2377 – Mail: swp@tuseby.dk

Frank Petersen – Tlf.: 5943 6889 – Mail: frpe@post.dbunet.dk

Bestyrelsessuppleanter:

Bente Winther – Tlf.: 2622 3352 – Mail: bentewinther_37@hotmail.com

Michal Rasmussen – Tlf.: 2019 7680 – Mail: micrasmu90@hotmail.com

Revisorsuppleant:

Gert Palle Andersen – Tlf.: 2047 3140 – Mail: gpa85@hotmail.com