Bestyrelsen

BESTYRELSEN FOR RØDE KORS HOLBÆK

Bestyrelsen for Røde Kors Holbæk vælges på den årlige generalforsamling inden udgangen af februar måned.
Bestyrelsen vælges af og blandt Røde Kors Holbæk afdelingens medlemmer og er for tiden sammensat således:

Formand: Kate Felby – Tlf.:   2962 8598 – Mail: kate@felby.dk
Kasserer: Vibeke Sunesen – Tlf.: 2444 8179 – Mail: visurodekors@gmail.com

Næstformand: Jette Paibjerg – Tlf.: 2443 2865 – Mail: paibjerg@mail.tele.dk

Sekretær: Thorsten Christensen – Tlf.: 4047 4001 – Mail: act@post11.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Karin Nielsen – Tlf.: 5947 4795 – Mail: karin-frimodt@hotmail.com

Tove Fisker Tlf.: 5943 8220  – Mail: tove.fisker@adr.dk

Charlotte Eriksen – Tlf.: 2280 2796 – Mail: charlottejarl@hotmail.dk

Revisorer:

Esther Voldby – Tlf.: 4015 3669 – Mail: ester@voldby.com

Søren With – Tlf.: 4070 2377 – Mail: swp@rir.dk

Bestyrelsessuppleanter:

Bente Winther – Tlf.: 2622 3352 – Mail: bentewinther@I535-0.dk
Jens Kronborg – Tlf.: 5217 5706 – Mail: jens.kronborg.52@gmail.com

Revisorsuppleant:

Lauge Voldby – Tlf.: 5944 23 74 – Mail: lauge@voldby.com