Samarbejde med AOF Sprogcenter Nordvest

Flygtninge på AOF Sprogcenter Nordvest  kan få hjælp hver torsdag

Frivillige fra integrationgrupen stiller hjælp til rådighed hver torsdag mellem kl. 9.45 og 12.00.

Al hjælp er hjælp til selvhjælp. Fra sag til sag vurderer de frivillige individuelt, hvad de kan hjælpe de nye borgere med.

 

Det kan handle om mange ting fx om hjælp til:

  • at læse, forstå og besvare breve fra det offentlige, fra banken eller skolen ol.
  • at bestille tid hos læge/ tandlæge og sørge for tolk
  • at kontakte boligselskaber/ el-selskaber/ gas-selskaber mm.
  • at få etableret kontakt til naboer
  • at afklare medielicens, transportgodtgørelse, afdragsordninger vedr. ubetalte regninger
  • at vejlede i, hvordan man bruger Nem-id
  • at henvise til Dansk Flygtninghjælps Frivillignet om ansøgning om familiesammenføring
  • at henvise ”Ny i Danmark”’s hjemmeside vedr. igangværende familiesammenføringssager
  • at lytte til flygtningenes frustrationer og vise empati
  • at tage imod anmodninger om en Røde Kors kontaktperson