Generalforsamling

Afdelingens generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

I 2019 var det den 21. februar.