Bliv frivillig i integrationsarbejdet

Bliv frivillig i integrationsarbejdet

Vi har også brug for dig.

Det har en helt særlig betydning, når et menneske vælger at stille sig til rådighed for et andet menneske.

At komme til et nyt land, tilegne sig et helt nyt sprog og forsøge at navigere i en ny kultur kan være vanskeligt.

Vores hjælp gør det nemmere for flygtninge at falde til i Danmark.

Så har du tid og overskud til at yde en indsats på integrationsområdet, så kontakt:

Helle Munk Nielsen, tlf.: 2142 8117 eller på mail: holbaek.al.integration@rodekors.dk