Integrationsgruppen

Juletræsarrangement 19.11.2022 for

100 glade børn og voksne i Spejderhytten!

2022: Familielejr i Tisvildeleje – snobrødsbagning

2021: Poul Erik Bech Fonden har doneret

kr. 45.000 til en ny sommerlejr i 2022.

2021: Udflugt til Sagnlandet – at sejle i en robåd, det er noget af en udfordring!
2021: Fantastisk ferielejr i Frederiksværk for 13 familier med 38 børn.

 

Røde Kors Holbæk har en særlig gruppe af frivillige, som tilbyder støtte til flygtninge i Holbæk Kommune. Det er både flygtninge, som har boet her i flere år, og flygtninge, som er kommet til Danmark for nylig. De har alle brug for medmenneskelig støtte.

Vi har disse aktiviteter:

Venner viser vej

Her kobler vi en flygtning (og dennes familie) sammen med en frivillig dansker / dansk familie. Det udvikler sig oftest til et spændende møde mellem kulturer og livsformer; et møde, som er meget givende for såvel flygtning som frivillig.

Lektiecafe i Bjergmarken

Siden sommeren 2020 har vi haft en lektiecafe i Bjergmarken. Den er åben hver torsdag eftermiddag, og vi hjælper både børn og voksne.

Hjælp til papirer

På den lokale sprogskole CLAVIS vejleder vi hver torsdag eftermiddag flygtninge og andre 2-sporgede. Det kan være alt muligt, f.eks. spørgsmål om befordringsfradrag, børnetilskud, friplads, hjælp til at søge forlænget opholdstilladelse, afdragsordninger, telefonabonnementer og meget andet. Meget kunne vi hjælpe med, men nogen ting må vi henvise til andre, det gælder f.eks. familiesammenføring.

Udflugter og ferier for børnefamilier

Vi søger løbende penge til forskellige aktiviteter, og i 2022 var 17 familier med tilsammen 44 børn på sommerlejr i Tisvildeleje. Desuden søgte vi fondsmidler, som gjorde det muligt at sende 11 børn på lejr med Ungdommens Røde Kors.

Cafe – primært for ukrainere

I samarbejde med Sankt Nikolajs menighedsråd har vi åbnet en cafe hver søndag eftermiddag. Her kan børn og voksne komme for at snakke sammen og få svar på alt det, de finder mærkeligt i vores samfund.

Det betyder din hjælp som frivillig:

Du kan være med til at få en flygtning til at føle sig tilpas i det danske samfund. Uanset om man er kommet til Danmark for nylig – eller man har boet her i landet i flere år, kan det være svært at forstå en anderledes kultur end den, man er vokset op med. Vores digitaliserede samfund giver også mange udfordringer.

Ingen – heller ikke danske frivillige – ved alting, men som frivillig i Røde Kors er der en stor organisation bag, som er parat til at hjælpe og sparre.

Bliv frivillig

Kontakt Helle Munk Nielsen på 21 42 81 17 eller på holbaek.al.integration@rodekors.dk eller Jens Kronborg på 52 17 57 06 eller på jens.kronborg.52@gmail.com.