Integrationsgruppen

INTEGRATIONSGRUPPEN

Røde Kors Holbæk har en særlig gruppe af frivillige - INTEGRATIONSGRUPPEN, som tilbyder støtte til flygtninge i Holbæk Kommune. Vi hjælper både flygtninge, som har boet her i flere år, og flygtninge, som er kommet til Danmark for nylig. De har alle brug for medmenneskelig støtte. I gruppen er vi i alt ca. 60 frivillige, som tilsammen hjalp omkring 425 flygtninge i 2023.

I marts 2024 deltog 12 flygtninge og frivillige fra Røde Kors Holbæk i en konference på Christiansborg. "Når lovgivning møder praksis" er resultatet af 3 års forskning i hvordan flygtninge, frivillige og kommunale sagsbehandlere navigerer mellem integration og hjemrejse.

Læs mere om konferencen her: Røde Kors Holbæk til konference om flygtninge på Christiansborg

 

I Røde Kors Holbæk har vi disse lokale aktiviteter:

 

Røde Kors venner

Her kobler vi en flygtning (og dennes familie) sammen med en frivillig dansker / dansk familie. Det udvikler sig oftest til et spændende møde mellem kulturer og livsformer; et møde, som er meget givende for såvel flygtning som frivillig. I 2023 havde vores 45 frivillige kontakt til / hjalp godt 50 familier.

Udflugter og ferier for børnefamilier

Vi søger løbende penge til forskellige aktiviteter. I 2023 har vi afholdt 2 familielejre for 37 familier og deres tilsammen 81 børn. Den første lejr foregik i Kalundborg, og der deltog familier fra Syrien, Iran, Afghanistan, Somalia og Eritrea. Den anden lejr foregik i Hillerød, og her var alle deltagere fra Ukraine. Ferielejrene giver familierne mulighed for at få oplevelser, som de ellers ikke har råd til, og det betyder, at børnene har noget at fortælle, når de efter sommerferien starter i skole eller børnehave. Det er oplevelser for livet.

Det er desuden lykkedes at skaffe penge, så mellem 150 og 200 børn og voksne kan komme i Sommerland Sjælland.

 

Cafe – primært for ukrainere

I samarbejde med Sankt Nikolajs menighedsråd har vi etableret en cafe, som er åben én gang om måneden. Her kan børn og voksne komme for at snakke sammen og få svar på alt det, de finder anderledes i vores samfund.

Hjælp til papirer

På den lokale sprogskole CLAVIS vejleder vi hver torsdag eftermiddag flygtninge og andre 2-sprogede. Vejledningen drejer sig om alt muligt, f.eks. spørgsmål om befordringsfradrag, børnetilskud, friplads, hjælp til at søge forlænget opholdstilladelse, afdragsordninger, telefonabonnementer og meget andet. Meget kan vi hjælpe med, men af og til må vi henvise til andre. Det gælder f.eks. når det drejer sig om familiesammenføring.

 

BLIV FRIVILLIG

Det har en helt særlig betydning, når et menneske vælger at stille sig til rådighed for et andet menneske.

At komme til et nyt land, tilegne sig et helt nyt sprog og forsøge at navigere i en ny kultur kan være vanskeligt.

Vores hjælp gør det nemmere for flygtninge at falde til i Danmark.

Du kan være med til at få en flygtning til at føle sig tilpas i det danske samfund. Uanset om man er kommet til Danmark for nylig – eller man har boet her i landet i flere år, kan det være svært at forstå en anderledes kultur end den, man er vokset op med. Vores digitaliserede samfund giver også mange udfordringer.

Ingen – heller ikke danske frivillige – ved alting, men som frivillig i Røde Kors er der en stor organisation bag, som er parat til at hjælpe og sparre.

Røde Kors, Holbæk har desuden et nært samarbejde med kommunen og et godt og stærkt netværk både blandt frivillige og flygtninge.

Har du tid og overskud til at yde en indsats på integrationsområdet, så kontakt:

Aktivitetsleder Helle Munk Nielsen på tlf. 2142 8117 eller holbaek.al.integration@rodekors.dk 

eller

Formand Jens Kronborg på tlf. 5217 5706 eller jekron@rodekors.dk.

2023: Ferielejr i Hillerød

2023: Ferielejr i Hillerød

2023: Ferielejr i Kalundborg

2022: Familielejr i Tisvildeleje

2021: Poul Erik Bech Fonden har doneret kr. 45.000 til ny sommerlejr i 2022

2023: Julefest

2023: Julefest